1. Do số lượng bài viết quá lớn nên BQT có lập thêm topic "Link bài viết yêu cầu kiểm duyệt" để thành viên gởi link những bài viết phù hợp cho BQT phê duyệt nhanh và hiệu quả hơn.chân thành cảm ơn mọi người ủng hộ diễn đàn.
    Dismiss Notice

Điểm thưởng dành cho denledchieusang

  1. 1
    Thưởng vào: 22/12/16

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.